přihlásit se

Vítáme vás zpět, prosím přihlaste se


Nová registrace

Registrujte se zdarma a začněte obchodovat!

Nebudeme novinky určitě posílat často. Nechceme vás odradit. ;-)

Obnovit heslo

Zapomněli jste své heslo? To vyřešíme...

Podmínky použití

Obecné podmínky

 • registrace v systému je zcela bezplatná
 • veškeré zpoplatněné služby jsou v systému viditelně označeny - hrajeme fér a nemáme žádné skryté poplatky
 • registrací se uživatel nezavazuje k využívání žádných služeb a to ani placených, ani neplacených
 • provozovatel serveru neodpovídá za pravdivost a úplnost popisů aukcí - tyto jsou plně v režii prodávajících
 • provozovatel serveru neodpovídá za nedodání zboží prodávajícím, neodpovídá za to, že zboží neodpovídá popisu a neodpovídá za řádnou úhradu zboží kupujícím
 • provozovatel serveru přijme veškerá hlášení nepoctivosti kupujících a prodejců a bude je dle svých možností řešit, či zveřejňovat

Platební podmínky

 • tento odstavec pojednává o úhradě poplatků spojených s používáním serveru OdKorunky.cz - platba za vydražené zboží probíhá mezi kupujícím a prodávajícím bez účasti provozovatele serveru
 • stav kreditu uživatelského účtu je orientační a v případě nesouladu s přijatými platbami a objednanými službami, má provozovatel právo jeho stav opravit
 • dosažením záporného zůstatku vzniká uživateli povinnost jej na výzvu provozovatele vyrovnat v požadované lhůtě (10 pracovních dní) od obdržení výzvy
 • pro zdárný průběh dalších aukcí a hrazení poplatků provozovateli doporučujeme Váš uživatelský kredit včas dobíjet
 • v případě zpětné výplaty nevyužitého kreditu, provozovatel nevrací nevyužité bonusy a další dárky a bonusy připsané na účet mimo platby uživatele, při vracení kreditu provozovatel účtuje manipulační poplatek 25,- Kč, také není možné vracet platby provedené prostřednictvím SMS plateb!
Neuhrazení záporného zůstatku kreditu ani po opakované výzvě povede ke zrušení uživatelského účtu.


Nepovolené způsoby aukcí

 • uživatel nesmí vystavit aukci na předmět, který není ochotný prodat v případě, že výsledná cena zůstane 1,- Kč
 • uživatel nesmí vystavit předmět, který lze jednoznačně považovat již jen za odpad - předmět musí být stále využitelný a to přinejmenším na náhradní díly
 • uživatel nesmí bránit úspěšnému vydražení, či uměle navyšovat cenu přes falešné registrace, registrace přátel a podobně
 • uživatel nesmí zneužívat minimální prodejní cenu, tj. zadat cenu zjevně neúměrně vysokou, tedy vyšší, než je běžná cena podobného předmětu v inzerátech na internetu
 • uživatel se zavazuje prodávat jen předměty které vlastní, nejsou zatíženy exekucí, či zástavou a nepocházejí z trestné činnosti
 • uživatel se zavazuje neprodávat žádné předměty, jejichž prodej je jakýmkoliv zákonem či předpisem omezen (nacistická tématika, vzácná zvířata apod.)
 • není možné prodávat předměty s pornografickou tématikou
 • živá zvířata není povoleno inzerovat s možností poštovní přepravy, ale jen osobním převzetím
Použití nepovolených postupů aukce může vést (dle rozsahu porušení) ke zrušení uživatelského účtu.


Povinnosti kupujícího

 • svým příhozem (i v době před zahájením aukce) se zavazujete, že předmět zakoupíte, v případě, že Vaše nabídka bude nejvyšší
 • předmět můžete od prodávajícího osobně převzít zdarma, pokud toto nabízí, nebo musíte uhradit i předem udanou cenu poštovného
 • platba je možná při převzetí v hotovosti, převodem předem, nebo při zaslání na dobírku, pokud prodávající s dobírkou souhlasí
 • v případě, že kupující předem výslovně nesouhlasí se zasláním předmětu na dobírku, není povinnen tento způsob úhrady přijmout

Povinnosti prodávajícího

 • prodávající musí předmět popsat pravdivě a úplně a to zejména jeho závady a poškození
 • prodávající se zavazuje předmět v případě úspěšné aukce odprodat za výslednou cenu, i pokud tato bude činit 1 korunu
 • prodávající musí předmět odeslat nejpozději do 3 dnů od přijaté platby, nebo do 3 dnů předmět osobně předat, pokud v podmínkách aukce výslovně neuvedl jinou lhůtu

Hodnocení uživatelů (prodejců a kupujících)

 • server OdKorunky.cz používá hodnocení vypočtené z počtu uživatelů, kteří uživatele znají a z počtu kladně, či záporně ohodnocených aukcí
 • seznam lidí, kteří vybraného uživatele znají a seznam hodnocení aukcí najdete v profilu uživatele
 • vypočtené kladné, či záporné číslo je výsledkem interního výpočtu hodnocení a mělo by odpovídat skutečné serióznosti uživatele z pohledu provozovatele aukčního serveru
 • způsob výpočtu hodnocení není veřejný, aby se omezila snaha výpočet obcházet nepoctivými uživateli

Ochrana osobních údajů a použití kontaktních údajů

 • údaje o registrovaných uživatelích jsou dostupné jen v rozsahu zobrazeném u podaného inzerátu - zobrazuje se region, uživatelské jméno a přibližná poloha bydliště - nezobrazuje se přesná poloha bydliště, poštovní adresa, telefon, či e-mail uživatele
 • registrační e-mail bude poskytnut protistraně obchodu po úspěšné aukci
 • údaje o registrovaných uživatelích nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma zákonem stanovených případů
 • na registrační e-mail nebudou zasílány žádné nevyžádané obchodní nabídky provozovatele systému, či třetích osob
 • na registrační e-mail budou zasílány zprávy týkající se uživatelského účtu, zadaných či přijatých poptávek a nabídek
 • na registrační e-mail mohou být zasílány zprávy týkající se nových služeb serveru OdKorunky.cz, změn v obsluze, či ceníku a to maximálně 1x týdně
 • registraci je možné zrušit na požádání kontaktováním provozovatele systému, po prokázázání vlastnictví uživatelského účtu
 • provozovatel systému je registrován u ÚOOÚ

Provozovatel služby

Float.cz
Roman Gregor
mail: info@odkorunky.cz
IČ: 603 92 363
Provozovatel není plátcem DPH. Z uhrazených poplatků není možný odpočet DPH.