přihlásit se

Vítáme vás zpět, prosím přihlaste se


Nová registrace

Registrujte se zdarma a začněte obchodovat!

Nebudeme novinky určitě posílat často. Nechceme vás odradit. ;-)

Obnovit heslo

Zapomněli jste své heslo? To vyřešíme...

Hodnocení uživatelů

OdKorunky.cz používá neobvyklý způsob hodnocení prodávajících a kupujících. Aby prodávající mohl mít nějaké hodnocení dříve, než něco prodá, může část svého hodnocení nahradit tím, že jej jiný uživatel na požádání označí za osobu, kterou zná ve skutečném životě a nejedná se tedy o podvodnou registraci. Obvykle se jedná o uživatele, který jej sám na server OdKorunky.cz pozval.

Uživatel, který ohodnotí jiného, by sám měl již nějaké hodnocení mít. Vzájemné potvrzení známé osoby neplatí pro dvě nově udělané registrace bez jiné aktivity na serveru.

Proč má někdo kladné hodnocení, když ještě nic neprodal

Výpočet zohledňuje několik údajů (délku registrace, počet známých uživatelů, prodeje apod.) a měl by ukazovat na důvěryhodnost uživatele z pohledu provozovatele serveru.

Někteří uživatelé již mají vyšší hodnocení, protože jim ho přidělil administrátor stránek toto není protekce, ale administrátor stránek se za tyto prodejce opravdu zaručuje.

Jak výpočet funguje?

Způsob výpočtu není veřejný, aby se snížila možnost jeho obcházení nepoctivými uživateli. Nejvyšší váhu má hodnocení prodejů, ale pro začínající uživatele může být dobré, pokud jej jiný, existující uživatel označí za svého známého. Jak velký podíl hodnocení mu tento uživatel předá je již ale součástí interního výpočtu.

Přepočet probíhá obvykle jednou za 24 hodin, v případě získaného hodnocení ukončené aukce je aktualizován ihned.V profilu uživatele se ukazuje historie jeho nákupů, prodejů, seznam jeho známých a doba, po jakou je na serveru registrovaný. Dejte na svou intuici a své hodnocení si prověřte sami.